Βοηθώντας τα Δυσλεκτικά Παιδιά

Κατά πάσα πιθανότητα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία, δεν έχει να κάνει στην πραγματικότητα με την ανάγνωση ή τη γραφή. Τα παιδιά με δυσλεξία αισθάνονται συχνά απομονωμένα, απογοητευμένα και μόνα.

Τα δυσλεκτικά παιδιά δεν έχουν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης από τα υπόλοιπα παιδιά. Αξίζει ακόμη να υπογραμμισθεί ότι, ενώ ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να έχει εξαίρετους βαθμούς σε όλα τα μαθήματα, στην ανάγνωση υστερεί κατά πολύ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το παιδί είναι ανόητο, καθώς οι επιδόσεις του σε ορισμένους τομείς, όπως η ανάγνωση και η γραφή, δεν αντανακλούν τις πραγματικές του δυνατότητες. Απεναντίας, σημαίνει ότι το παιδί αντιμετωπίζει μία πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί.

Έχει παρατηρηθεί από ψυχολόγους ότι τα δυσλεκτικά παιδιά συχνά επιδεικνύουν αρνητική συμπεριφορά, καθώς έχουν συχνά αναφερθεί περιστατικά θυμικής έκρηξης και απροσάρμοστης συμπεριφοράς.

Τα δυσλεκτικά παιδιά συχνά υποφέρουν από αισθήματα ανεπάρκειας, απώλειας ενδιαφέροντος για διάφορες δραστηριότητες, ενώ αισθάνονται και πλήρη μοναξιά. Επίσης, αυτά τα παιδιά αισθάνονται διαφορετικά από τους συμμαθητές τους και πράγματι είναι.

Τα δυσλεκτικά παιδιά που πραγματοποιούν αλλαγές στον τρόπο εκμάθησης που ακολουθούν (μέσω βοήθειας ή από μόνα τους), συχνά πετυχαίνουν στη ζωή τους. Η λογοθεραπεία είναι ένα βοηθητικό μέσο για τα δυσλεκτικά άτομα που έχουν τη θέληση να βελτιώσουν τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και προφοράς. Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα δυσλεκτικά άτομα να ξεπεράσουν τα προβλήματα επικοινωνίας και λόγου που βιώνουν, υιοθετώντας προηγμένες μεθόδους και τεχνικές.

Ως γονείς, ως ξεχωριστές ατομικές μονάδες και ως παγκόσμια κοινότητα μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα στα παιδιά μας. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η κατανόηση και η επίγνωση των όσων περνάνε τα δυσλεκτικά άτομα, καθώς και η παροχή άφθονης υποστήριξης προς το πρόσωπό τους.